Warga desa sing tes mrantau arep bali tilik keluarga pada numpak bis

Warga desa sing tes mrantau arep bali tilik keluarga pada numpak bis

KARANGNANGKA- Kaya biasane angger wong desa pada mranto nang kana-kana angger wis sue mesti pengin bali tilik keluarga neng kampung. Bali numpak sepur utawa numpak bis medun nang terminal apa stapsiun kue umume wong desa sing bali sekang kana-kana saba paran kaya sekang Jakarta,Bandung,Surabaya lan kota-kota gede liane.

Umume wong-wong utawa bocah-bocah enom tanggung tekane mesti ngawa olih-olihe pating karntul ora karuwan. Tas mesti gede-gede, durung tas-tas kresek, adat sing uwis ya gede-gede turan ya katon barang sing abot-abot. Nyatane saetahun sepisan bali nang Jowo ya ora ketang klambi siji mesti merlokna ngolih-olihi nggo sibiyung karo sirama, banjutan nggo adi-adine utawa kakang mbekayune kuwe biasane kaya kuwe.

Mangga numpak becak mawon, mba ! Kaki Darso tukang becak sing mangkal nang terminal nawani sewujining bocah wadon umur-umuran antara 20-25 tahun sing lagi njagong nang bangku nunggoni gawane sing akeh nemen. Ajeng teng pundi si? Teng Karangsalam  napa teng Kober ?

Eh, nggomong ape bang? Semaure bocah wadon kuwe ing semu kayong ora ngerti omongane tukang becak kaki Darso kuwe, aye udah sulit deh ngomong jawa tadi abang ngomong apa? Anu mbok mau naik becak, kaki Darso semaur karo medegel. Nang batin kaki Darso misuh-misuh. Biangane dadi babu nang Jakarta nembe telung wulan bae gole ngomong digawe-gawe badeol. Huuh sombong, mbecak saja mba kaki darso mbileni gari tawa.

Akh nggak bang ntar aje lagi tunggu rencang belon dateng sambil nunggu panther. Hihihiii entar tunggu rencang sambil nunggu panther hihihiii jere ora bisa ngomong jawa deneng bisa nggomong tunggu rencang karo tunggu panther…. Hihihiiii gaya-gayane kaya iya-iyao ! Kaki darso lunga karo semungece maring bocah wadon sing jere wis ora bisa omong jawa.

Sidane bocah wadon kuwe pancen lagi nunggu rencang alias ngenteni kancane sing sekang jakarta seking kepeksane ora bisa mangkat bareng se bis, sebab pancen akehe penumpang sing arep pada bali mudik sebab patang dina prei lan majikan pada liburan sekeluarga.

Bocah kuwe asale sekang Cacaban sawetan lor Kutaliman. Deweke lungane maring Jakarta pancen niyat ngode lan ya wis klakon dadi babu. Lagi nang desa jenengane Wainah, ningen bareng neng Jakarta ngakune jenengane Ina. Gole mbabu nang Jakarta butule bali kuwe nembe olih setengah tahun.

Jam telu esuk bis Sinarjaya sing ditumpaki kancane mlebu nang terminal Purakerta. Bareng ngerti Wainah esih mengok-mengok nang terminal kayong lagi ngenteni, bocah wadon loro sing nembe teka kuwe nang njero bis wis celuk-celuk. Ina…… ina! Elu masih nungguin gue ye ? Kaya kuwe gari takon maring Wainah, sing lagi ngantuk dengat-dengut.

Ora beda karo Wainah bocah loro kuwe bareng babu nang Jakarta jenenge ya ganti. Si Raisem siki ganti dadi Ais. Lha sijine maning sing lagi neng desa jenenge Warni di ganti dadi Endang. Tegese senajan ora ganti ningen undang-undangane mung sing diganti perlune men madan ngotani.

Akh elu emangnya gue mau ninggalin elu berdue, semaure Wainah alias Ina. Pan kite bertige, kecuali itu aye uga nunggu panther.

Ssst….. ! Ina dipecicili nang Ais , jangan ngomong gitu itu nggak bener. Nyang bener nunggu entar kalau sudah prantang-prantang gitu.

Bocah telu sidane ngebis mengulon maring Karanglewas, sekang Karanglewas nunggang Koperades sing jurusan Karangnangka. Banjur bocah telu kuwe medung nang prapatan balai desa Karangnangka nang prapatan kuwe wis akeh wong arep pada maring pasar Kedunbanteng nunggu Koperades. Lhooo kiye toli si Wainah ya ? Ujug-ujug ana wong wadon gemiyung nabok gigire Wainah, ko toli Wainah anake mbekayu wasem mbokan? Iya toli. Deneng siki dadi ayu temen, eh he ngango slabrug birengan hihihiiii koinang ndi siki?

Wainah alias Ina sing digablog gigire etok-etok kayong binggung ora wawuh karo wong sing ngablog kuwe. Lhooo siapa sih tante ini, takone maring Ais alias Raisem,” Hei Is lu kenal nggak ama mpok ini ?

Alaaaah ngomong apa, aku ora ngerti ngomong melayu apa enggane aku pangling wong ko toli anake mbekayu Wasem lha sing klambi ijo kae si Raisem , iya apa ora? Heheheheee kiye apa nembe arep bali maring Cacaban?

Aye bertige ni dari Jakarta mpok, Raisem melu-melu semaur sing uga katon mbingungi. Alaah mbuh aku domong ora ngerti bahasa melayu koh, ngertine ko Wainah kae Raisem masa enggane inyong pangling apa keliru sanajan ko sekiye wis ayu pisan kaya kue.

Sampun mbok wong rikane rumaose mboten kenal koh, salah sijining bakul rempeyek ngomong maring wong wadon kuwe.

Laaaah masa toli kula ajeng pangling mba, senajan sejen desa kula Karangnangka nika Kutaliman Cacaban ningen wonge segiyen damele guleran kalih anak kula wong anak kulo toli tumut mbekayune teng Kutaliman sing dados juragan gula, lha si Wainah niku damele tumut biyunge setor gula lha nggih apal kecepal angger kula dong tilik maring Kutaliman, lah ningen nggih empun lah wong nika wong ayu-ayu mbok isin wawuh kalih kula tiyang ndesa sing rowas rawes kados niki mbo ayune kalong. Wong Wadon sing ngakune wong Karangnangka mungkasi omongane karo mrengut.

Nyatane akeh bocah nom-noman sing pada mrantau utawa pada batiran nanging ngaya kota, isin nek dianggep bocah ndesa. Sue-sue ya ajeg keton cempulek bocah ndesa ngaya kota.

 

(Dibaca total 494 kali, dibaca 1 kali hari ini)