Lahan kanggo nandur palawija miturut pernata mangsa

Karangnangka-Wulan September anger manut pranata mangsa klebu nang mangsa sing kaping telu yakuwe mulaih tanggal 25 Agustus gutul 17 September.

Mangsa telu kuwe istilahe utawa candrane diarani suta manut bapa, tegese anak manut maring rama. Kahanane lung-lungan wis wiwit pada mrambat tegese lung gadung, uwi, gembili wis pada mulaih mrambat.

Kahanane wis mangsa terang sing temenan. Malah gari terang kuwe mulaih 2 Agustus gutul 24 Agustus sing wektu kuwe jere istilahe Bantala rengka alias lemah-lemah pada mletak. Hawane gringsang nemen, kuwe manut petungan sing jaman ala mengko jere diarani takhayul.

Kaki Dulseriengkreg sing sregep banget angger kerja bakti nyritakna yen lamona pernata mangsa kuwe ora ngayawara.

Sebah si kaki gemiyen golehe duwe petungan kaya kuwe kelayan dasar lakuning lintang, alam lan angin. Dadi tegese ora ngayawara, kaki Dulseri tau nyritakaken bab kuwe maring salah sawijining wong kota, ya kuwe pas lagi teka nang Karangnangka ngendong. Wong sing kuwe maring kaki Dulseri malah ngeyel ngomongaken yen lamona petungan kuwe orang ngayawara.

Malah wong sing kuwe ngomong maring kaki Dulseri , sing ngarani orang ngayawara kuwe wong sing jan ora ngerti, kaya kuwe.

Kari omongane kaki Karta Bujil  buyute kaki Colotdipa pernata mangsa kuwe pancen ya klebu ilmiah temenan. Buktine sekiye ya kuwe sing diarani Pola Tanam.

Pola tanam kuwe ana sing pari-pari-palawija lan uga ana sing pari, palawija, pari sebabe apa koh werna loro? Sebab sawise tes nandur pari, pari sing umure lawer banjutan disambung karo palawija sing umure cendek. Dadine senajan terang ya ora mbutuhna banyu akeh, kuwe kaya kuwe.

Uga sawise kuwe disambung kalayan pola tanam pari, palawija, pari. Tegese sawise ditanduri palawija sing umure cendek angger esih mangsa terang ya aja kesusu ditanduri pari sing umure dawa. Ditandur ana pari sing umure cendek, perlune mengko angger ditanduri palawija maning ora nganti kekurangan banyu. Kuwe maksude pola tanam nang jaman siki, sing nang jaman gemiyen diarani pernata mangsa. Sebab apa diarani pernata mangsa, sebab jaman gemiyen angger diomongi kon manut pola tanam wonge ya pada durung ngerti utawa durung nyandak pikirane tekan ngonoh.

Manut Uwa Kasan judi almarhum bab pernata mangsa kuwe pancen nggango petung laukuning lintang sebab jaman kuno wong tani angger arep ngarap sawah kuwe sore-sore ndeleng maring langit disit, angger lintang wluku wis katon esuke nembe mulaih nyeblokna pacul utawa mulaih mlaku. Lan lakuning lintang kuwe ora koh mung janji mlaku tok, ningen uga nganggo etungan manut ubenging srengenge, bumi karo wulan. Kuwe kaya kuwe dadi ora mung ngawur-awuran.

Biyung Tisem mbenerna apa sing pada diomongna mau, sebab gemiyen pancen wong tani gole miwiti nggarap sawahe apa kuwe dipaculi disit, apa terus diwluku pancen patoakne angger lintang wluku wis katon sore-sore. Terus esuke sawahe digarap banjutan ditanduri lan nganti butule pari meteng walang sangit wis ora mangsan. Dadine si pari ya bebas sekang walang sangit, uga angger mangsan para mratak utawa mulai kuning ora mangsan manuk ngloloh, dadine si pari ya ora dadi sasaran manuk prit kaya kuwe kahanane.

Biyung Tisem uga apa iya bener angger dong mansan pari meteng utawa mratak ora nan walang sangit karo manuk prit, bisa pas temen kuwe dasare sing endi utawa dasare apa? Biyung Tisem sing pancen ora tahu mangan sekolahan apamaning dadi mahasiswi, ana sing takon kaya kuwe ya langa lungu dadi bingung. E, malah sing bisa nerangna kuwe kaki Bau Praya. Sebab sing jenengane tetuwuhan kewan kuwe kahanan lan urip saben dinane ora bisa nyimpang sekang pengaruh alam lan ubeng inger utawa peredaran bumi, srengenge lan wulan. Buktine pala kependen kaya dene uwi, gembili, gadung lan sebangsane kuwe mbok dibenahi nang lemari angger pas mangsa telu ya kuwe antara tanggal 25 Agustus gutul tanggal 17 September mesti sepisan maning pada tukul kuwe tumprap tanduran. Sebanjure tumprap kewan ya semono uga, contone angger mangsan pari mratak manuk tembe arep pada ngendog dadine pari ora diserbu manuk sing arep ngololohi peyike. Kuwe angger ngarap sawahe manut maring pernata mangsa utawa sing nang jaman alam mengko diarani pola tanam. Kaya kuwe penjelasane kaki Bau Praya

Dadi beda banget karo pinemune Boncel sing pinter angudibilah belis, ngakune. Angger krunggu wong ngomong kaya kuwe golehe semaur jere kuno, jere sapa, dobol, uta anger ora kaya kuwe ya akh kuwe toli kulak jere adol ndean alias lombo ra percaya. Kuwe si Boncel mulane kanca batir akeh sing pada seneng, nanging seneng ngundengi.

Pancen nang jaman alam mengko kiye bangsa wong panginyongan ora kena mung asal nyacad sebah akeh bae wong desa sing jere dianggep wong bodo ningen jane lewih pinter tinimbang Boncel sing gawene petentengan ora karuan.

(Dibaca total 509 kali, dibaca 1 kali hari ini)